پیش ثبت نام دبیرستان آئین روشن نور متوسطه دو برای سال تحصیلی 1402-1401 آغاز شد. لطفا به منظور پیش ثبت نام به منوی پیش ثبت نام در سایت مراجعه نمایید و یا از روز شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 الی 12 با هماهنگی قبلی با شماره تلفن های 61-22292958 به مدرسه مراجعه نمایید.گالری دارای فیلتر


لینک های ارتباط با سامانه هوشمند

اکنون :

01:29 شنبه, 07 خرداد 1401


لینک های زیر، مختص ورودی های جدید می باشند

لینک های زیر، مختص دانش پذیران ثبت نام شده در مرکز آموزشی می باشند