عناوین و افتخارات سال تحصیلی 91-90

کسب مقام دانش آموزان در مسابقات رباتیک

برگزیده شدن خانم مریم سرمدی در مسابقات درسهایی از قرآن

کسب مقام دانش آموزان در مسابقات داستان نویسی منطقه

کسب مقام سوم خانم سیده فاطمه جوادی زاویه در رشته احکام

کسب مقام دوم در مسابقات کاپ آزاد رباتیک

موفقیت دانش آموزان در مسابقات آزمایشگاهی

موفقیت خانم لیلا فراهانی در مسابقه وبلاگ نویسی نماز

کسب مقام دوم در مسابقه نمایش نامه نویسی

کسب مقام اول در مسابقه نمایش نامه نویسی منطقه

راهیابی دانش آموزان به مسابقات منطقه ای لیگ پایا

کسب مقام اول در مسابقات روزنامه دیواری استان تهران

کسب مقام دانش آموزان در مسابقات مطالعه و تحقیق

موفقیت دانش آموزان در مسابقه وبلاگ نویسی نماز

موفقیت دانش آموزان در المپیاد ریاضی نپال