عناوین و افتخارات سال تحصیلی 94-93

قبولی های کنکور در سال تحصیلی 94 - 93

کسب مقام دوم آریانا نیکمرد و پرستو حسینقلی در مسابقات کتابخوانی در سطح منطقه

کسب مقام اول نیکناز حاجی هاشمی، پانیذ رضایی، سارا طاهری،مائده درخشان و ستاره میرمعز در مسابقات فرهنگی ادبی روزنامه دیواری

کسب مقام برتر خانم غزال آبکاردر مسابقه مقاله پژوهشی در سطح منطقه

کسب مقام اول سارا طاهری، نازنین مصطفوی، نوگل دیانت مقدم، بهار بنویدی، ساغر کشاورز، زهرا مینایی، پریا خلیلی، یگانه شیرازی، هلیا صالحی نیا در مسابقات روزنامه دیواری پرسش مهر

کسب مقام برتر خانم ها سوگند نور نعمت اللهی، فاطمه سادات اکرامی،محدثه حاجی قاضی در بخش سمینار دهمین دوره مسابقات تبیان

احراز رتبه سوم سرکار خانم خلج در طراحی سوال دینی سال دوم - خرداد 94