عناوین و افتخارات سال تحصیلی 92-91

موفقیت دانش آموزان در یازدهمین دوره آزمون ربوکاپ

کسب مقام چهارم دانش آموزان در مسابقات هاورکرافت

موفقیت در مسابقات نادکاپ شریف

موفقیت تیم رباتیک در مسابقات شهرداری

کسب مقام اول خانم حکیمه داستانی در مسابقات صحیفه سجادیه

کسب مقام اول در مسابقات روزنامه دیواری پرسش مهر