عناوین و افتخارات سال تحصیلی 95-94

قبولی کنکور 95

افتخارآفرینی دانش آموزان در بخش هنرهای نمایشی

دریافت گواهی هوشمندسازی مدارس و برگزیده شدن به عنوان مدرسه هوشمند

برگزیده شدن خانم شبنم عامدی پایه پیش دانشگاهی در مسابقات کتابخوانی

صعود خانمها نرگس خانپور و نازنین امیری در رشته والیبال و خانم نگین میری در رشته بسکتبال به مسابقات مناطق

شرکت فعال سرکار خانم خلج در جشنواره تدریس موفق