کادر علمی مدرسه

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو پایه دهم و یازدهم)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

ریاضی

سرکار خانم جباری

سرکار خانم عبدمنافی

دفاعی سرکار خانم رضازاده
شیمی

سرکار خانم استواری

سرکار خانم احمدی

زیست

سرکار خانم جمالی

سرکار خانم حاجتی

فیزیک

سرکار خانم توکلی

سرکار خانم نجاتی

فلسفه، منطق و روانشناسی سرکار خانم ترابی نژاد
هندسه، آمار و احتمال

سرکار خانم اردستانی

سرکار خانم آریایی تبار

تاریخ سرکار خانم سلطانی
زبان سرکار خانم کثیری علوم و فنون سرکار خانم نورانی
ادبیات

سرکار خانم عظیمیان

سرکار خانم خلیلی نژاد

جغرافی سرکار خانم دشتی
عربی

سرکار خانم پیروزبخت

سرکار خانم فتحیه

اقتصاد و جامعه سرکار خانم طبایی
دینی سرکار خانم خلج حسابان سرکار خانم جاریانی
تفکر، محیط زیست سرکار خانم پریدار    

 

مسئولین دبیرستان دخترانه آئین روشن نور (متوسطه دو پایه دوازدهم)

 سمت

نام و نام خانوادگی 

 سمت

 نام و نام خانوادگی

معارف

سرکار خانم ملازاده

ریاضی

سرکار خانم عبد منافی

جامعه، اقتصاد و روانشناسی

 سرکار خانم صالحی

حسابان

سرکار خانم شاطریان

زبان و ادبیات فارسی

سرکار خانم خلیلی نژاد

هندسه

سرکار خانم لک

عربی

سرکار خانم فتحیه

فیزیک

 سرکار خانم خوش بین

سرکار خانم رجبی

  زبان

سرکار خانم پیشگر

شیمی

سرکار خانم صدری

  گسسته

سرکار خانم سعیدی

علوم و فنون

سرکار خانم بیات

فلسفه

سرکار خانم زمانی

زیست

سرکار خانم اقبالی

بهداشت

سرکار خانم مومن زاده

علوم اجتماعی

سرکار خانم طناز پریدار

تاریخ

سرکار خانم طیرانی

جغرافی

سرکار خانم دشتی